Veni, Vidi, Vici
PRIŠIEL SOM, VIDEL SOM, ZVÍŤAZIL SOM

Pridanou hodnotou je vzájomné zastúpenie a kontinuita pri poskytovaní našich služieb klientom.

Cieľom advokátskej kancelárie M&M Legal je poskytovať klientom komplexnú, efektívnu, rýchlu a kvalifikovanú právnu pomoc pri riešení ich problémov. Záujmy našich klientov sú prvoradé, ich spokojnosť je našim primárnym cieľom. Pri naplnení tohto cieľa nám pomáha tímová práca, ktorá nám po zvážení rôznych právnych názorov umožňuje vybrať to najoptimálnejšie riešenie.

Poskytujeme právnu pomoc flexibilným a osobným prístupom v závislosti od potrieb klienta. Samozrejmosťou je dostupnosť aj mimo pracovných dní, osobne, emailom aj telefonicky.

Poskytovaním kvalitných odborných služieb úspešne eliminujeme vznik akejkoľvek škody na strane klienta. Popri tom za účelom zabezpečenia vyššej istoty našich klientov naša spoločnosť uzatvorila poistnú zmluvu s celkovým krytím 1 500 000 €.

Maximálna ochrana záujmov a práv nášho klienta, to je prvoradý cieľ našej advokátskej kancelárie. Dosahujeme ho individuálnym prístupom, transparentnosťou, efektívnosťou, ochranou poskytnutých údajov a diskrétnosťou.

mmak shield
Zaručený elektronický podpis

Disponujeme ZEP podpisom, ktorým zabezpečujeme pre našich klientov urýchlené podania na štátne orgány. Zaručeným elektronickým podpisom sa taktiež znižujú niektoré poplatky na polovicu alebo dokonca na 100 % pôvodného poplatku.

Právne poradenstvo poskytujeme v troch jazykoch

SLOVENSKOM

ČESKOM

ANGLICKOM

PRÁVNE SLUŽBY
_

Komplexné právne služby a právne poradenstvo v oblasti obchodného práva a práva obchodných spoločností pre malých a stredných podnikateľov a korporácie vrátane zahraničných klientov.

Obchodné právo

 • Právne poradenstvo pri rokovaniach a uzatváraní
 • Zmluvy (príprava, pripomienkovanie, posúdenie, právne analýzy)
 • Poradenstvo v oblastí fúzií
 • Zmenkové právo
 • Právo cenných papierov
 • Zakladanie, zmeny, likvidácie a zrušenie obchodných

Pracovné právo

 • Zmluvná agenda
 • Zastupovanie v pracovnoprávnych

Sporová agenda

 • Správa a vymáhanie
 • Podávanie návrhov na začatie exekučného konania a zastupovanie v exekučnom konaní
 • Zastupovanie v daňovom konaní
 • Zastupovanie v správnom konaní
 • Právo cenných papierov
 • Zastupovanie v konkurznom a reštrukturalizačnom konaní

Rodinné právo

 • Výživné na deti
 • Zastupovanie v rozvodovom konaní
 • Úprava práv a povinností rodičov k deťom

Ústavné právo

 • Vypracovanie ústavnej sťažnosti vrátane zastupovania sťažovateľa v konaní pred Ústavným súdom

Občianske právo

 • Zmluvná agenda
 • Dedenie a dedičské právo
 • Pozemkové právo
 • Právo nehnuteľností

Európske právo

 • poradenstvo pri súkromnoprávnych vzťahoch s medzinárodným prvkom aplikáciou nariadení Rím I., Rím II., Brusel I., Brusel II